BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Học viên khi hoàn thành các khóa học được chúng tôi tổ chức sẽ nhận được Bằng Cao đẳng (nếu theo học hệ Cao đẳng) hoặc các Chứng chỉ đào tạo ngắn hạn dành cho các khóa đào tạo ngắn hạn tương ứng.

15
Với chương trình đào tạo Cao Đẳng chính quy (thời gian 2,5 năm), các Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cao Đẳng nghề chính thống được chứng nhận từ Bộ Lao Động TB – XH, có giá trị và được công nhận trên toàn Quốc. Được các Doanh nghiệp tin tưởng và chấp nhận. Ngoài ra, còn có nhiều khóa học ngắn hạn được cấp chứng chỉ, có giá trị thực tế khi xin việc vào các công ty và tập đoàn lớn

CHÍNH THỐNG

Bằng cấp, chứng chỉ được cấp chính thống bởi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (hệ Cao đẳng) hoặc bởi Trường CĐNT Hà Nội (các khóa ngắn hạn)

HỮU ÍCH

Bằng cấp, chứng chỉ được cấp giúp bạn nâng cao vị thế, cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà chúng tôi liên kết.

TIỆN DỤNG

Bằng cấp, chứng chỉ đào tạo được cấp bởi cả hai hình thức : Bản cứng và Bản Online giúp bạn dễ dàng lưu trữ và sử dụng khi cần.
Poster Frame Mockup on the wall with plant

Cơ hội việc làm thu nhập cao
cho các học viên hoàn thành các khóa học

Thực tập, làm việc, và có thu nhập như mong ước tại các doanh nghiệp mà chúng tôi liên kết