THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Năm học 2022 – 2023, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội liên kết đào tạo với Công ty cổ phần Sống Online (SOL) tuyển sinh trình độ cao đắng chuyên ngành Truyền thông Mạng Xã hội với 20 chỉ tiêu tuyển sinh. Thời gian đào tạo, đối tượng và nội dung thi tuyển vào các ngành mời Quý phụ huynh và các bạn quan tâm xem tại thông báo sau: