Khóa Cao đẳng Truyền thông Mạng xã hội
Đầu tiên tại Việt Nam
CẤP BẰNG CAO ĐẲNG

Được cấp bằng Cao đẳng sau khi hoàn thành khóa học. Bằng Cao đẳng được cấp bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐÀO TẠO ONLINE VÀ OFFLINE

Có thể học trực tiếp tại trường hoặc học trực tuyến qua internet. Thoải mái cho bạn lựa chọn

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

Chương trình học linh hoạt từ 3 tháng đến 2,5 năm tùy vào lựa chọn và nhu cầu học tập của từng người.

Latest News in UniCamp

What's happening in UniCamp

UniCamp prepares students with the transformative experience and to be well-rounded leaders who make a positive impact on the world.

0

Student Nationalities

0 %

International Students

0

Different Majors

Our Studies

Learn more about the courses we offer.

Architecture

Design

Engineering

Laws

Biomedical

Economy

Health Care

Sciences

Business

Education

IT

Social Sciences

Upcoming Events